Vattenfall

Klicka här för att komma till Vattenfalls hemsida

David Ringmar
Ordförande styrgruppen
Smart Grid Gotland
David.ringmar@vattenfall.com

08-739 50 00

Håkan Gustavsson
Projektledare
Smart Grid Gotland
hakan.gustavsson@vattenfall.com

08 - 739 75 15