Solcellsinstallation


Strax öster om Visby breder numera en 1000 m2 stor markförlagd solcellsanläggning ut sig. Anläggningen består av tre enfasinstallationer om vardera 3,2 kW och en trefasinstallation om 2*22,5 kW. Enfasinstallationerna ska symbolisera en villataksinstallation medan trefasinstallationen ska symbolisera en ladugårdstaksinstallation.

Förhoppningen är att anläggningen ska ge projektet nya möjligheter att hitta lösningar för att upptäcka och lösa förväntade elkvalitets- och lastflödesproblem relaterade till mikroproduktion.


Anläggningen är placerad strax öster om Visby och är ansluten till en av ledningarna som matas från fördelningsstationen Källunge. Projektet planerar att undersöka och verifiera hur anläggningen påverkar elkvaliten i landsbygdsnätet men också hur anläggningen påverkar de smarta mätarnas metoder att identifiera olika tillstånd i nätet. Utöver detta kommer även de smarta mätarnas möjlighet att identifiera elkvalitetsproblem orsakade av solcellsanläggningen att undersökas.

Trefasanläggningen har delats på två lika stora anläggningar men skiljer sig vad gäller panelkonstruktion. Projektet har även valt att testa lite olika märken av växelriktare. Installationerna har kopplats in som tillfälliga abonnemang på GEAB:s nät och förses med smarta mätare. För att kunna övervaka och jämföra elkvalitetsparametrar har även nätstationen utrustats med en elkvalitetsmätare.

Anläggningen är en tillfällig installation och kommer att monteras ned vid projektets slut