Delprojekt Smart Grid Control Center

I projektet kommer ett mer avancerat SCADA-system att användas för styrning och övervakning av elnätet mellan fördelningsstationerna i Bäcks och Källunge. Det nya SCADA-systemet skiljer sig från ett konventionellt system genom att i det nya systemet ingår även lågspänningsnätet och en ”Demand response” (efterfrågeflexibilitet) funktion.

I projektet kommer även en ”utvecklings-SCADA” att tas fram för att kunna testa olika applikationer i en säker miljö.