Publikationer

Se menyn till vänster för aktuella publikationer.

Slutrapporter
Nu börjar det fyllas på med slutrapporter från Smart Grid Gotland. Se länken rapporter till vänster.Presentationerna från Smart Grid Gotland-eventet på KTH 7 mars 2017 hittar du under fliken presentationer till vänster

Presentationerna från Smart Grid Gotland-eventet på GEAB 6 juli 2016 hittar du under fliken presentationer till vänster