Delprojekt Marknadsinstallationer

Delprojektet är ansvarigt för upphandling, implementering och installation av de tekniska installationer som krävs för att utföra ett marknadstest med 2000 hushåll och 20 – 30 företag under marknadsmässiga förhållanden. Installationerna kommer att utgöras av system för visualisering av prissignaler och system för att göra apparater reagerbara på prissignaler och kommer att se olika ut beroende på förutsättningarna hos deltagarna i marknadstestet.