Kontakt Vattenfall

David Ringmar
Ordförande styrgruppen Smart Grid Gotland
david.ringmar@vattenfall.com

08-739 50 00

Håkan Gustavsson
Projektledare Smart Grid Gotland
hakan.gustavsson@vattenfall.com

08 - 739 75 15