Kontakt Svenska Kraftnät

Ulf Moberg, teknisk direktör Svenska Kraftnät
ulf.moberg@svk.se