GEAB

Klicka här för att komma till GEAB:s hemsida

Kontakt
Jan Karlsson
tf. VD GEAB
jan.karlsson@vattenfall.com

+46 (0)498 28 50 01

Björn Axelsson
Chef Elnät
bjorn.axelsson@geab.vattenfall.se

+46 (0)498 28 52 61