Examensarbeten

Wind Power Integration
Presentation av de resultat som framkom i examensarbetet "Analysis of Demand-Response Solutions for Congestion Management in Distribution Networks".
klicka här för att komma till presentationen.