Delprojekt Smart Substations and Rural Grid

Delprojektet innefattar dels utveckling och specifikation av två fördelningsstationer och dels kostnadseffektiva och funktionella lösningar för landsbygdsnät, som till exempel självläkande nät och ödrift. I del 1 av projektet kommer förutom ett solcellstest enbart tekniska specifikationer tas fram för att sedan realiseras i fysiska installationer i del 2.