Echelon

Echelon är ett företag som erbjuder smarta nätverkslösningar för energistyrning, med världens mest beprövade, multi – applikationsplattform, baserad på öppen standard. Echelon tillhandahåller kompletta system och inbyggda delsystem för elnäts modernisering, ”smart city” och intelligenta byggnads applikationer. Echelons plattform finns integrerad i mer än 100 miljoner enheter, 35 miljoner hem, och 300.000 byggnader . Mer information om Echelon finns på http://www.echelon.com

Echelon skall leverera sitt NES systemet till SGG, som består av intelligenta mätare/sensorer, intelligenta kontrollnoder med dess systemprogramvara på toppen. Echelon lösning som bygger på Open Smart Grid Protocol (OSGP), kommer att samla in omfattande informtion från lågspänningsnätet för att möjliggöra avbrotts övervakning och upptäcka nät förluster via partners applikationer. Dessutom kommer Echelon ha ett nära samarbete med SGG för att utforska framtida användningsområden av tänkta nät applikationer som en del av utvecklingen mot en modell med mer lokal intelligens i nätet. Exempel på sådan funktionalitet inkluderar områden som utökad övervakning av nätets ”hälsa”, intelligenta alarm och förbättrad kartläggning av lågspänningsnätet.