Om projektet

Projektet Smart Grid Gotland utförs i tre delprojekt med en gemensam utvecklingsplattform som ska förse delprojekten med tekniska installationer. Läs mer om de tre delprojekten; vindkraftsintegration, Elkvalitet och marknadstest och om utvecklingsplattformen i menyn till vänster.

Projektet startades i september 2012 och avslutas sista juni 2017. Merparten av delprojekten och utvecklingsplattformen har nu avslutat sina aktiviteter och under våren 2017 skrivs sammanfattande slutrapporter. Viss utvärdering av det smarta elnätet pågår dock fortfarande.