ABB

Klicka här för att komma till ABB:s hemsida

Mattias Wedberg
Projektledare
mattias.wedberg@ventyx.abb.com

021-32 50 00

Suzanne Lagerholm
kommunikationsdirektör
suzanne.lagerholm@se.abb.com

021 - 13 70 20