Det smarta elnätet

I området mellan fördelningsstationerna Källunge och Bäcks har elnätet utrustats med brytare och diverse olika sensorer som samverkar för att göra det möjligt att automatiskt bortsektionera de ledningsdelar som är behäftade med fel.

Även fördelningsstationerna Källunge och Bäcks har uppdaterats. Stationen i Bäcks kommer att byggas om till en hypermodern station med mjukvarustödda skydd medan stationen i Källunge kommer att uppdateras på ett kostnadseffektivt sätt. I stationen i Bäcks kommer även övervakning av en del apparater att ske för att minska framtida underhållskostnader.

I området kring Källunge och Bäcks har ca 1200 smarta mätare satts upp. De smarta mätarna mäter såklart energiförbrukning men har också använts till övervakning av elnätet och kommer ge projektet nya möjligheter till att veta vad som verkligen händer i nätet.