Delprojekt Smarta mätare

De smarta mätarna kommer att mäta energikonsumtion samt skicka tillbaka information om elkvalitet och avbrott till nätägaren. Detta innebär att vi får realtidsövervakning av lågspänningsnätet. De smarta mätarna har installerats i ca 1200 hushåll i testområdet mellan fördelningsstationerna Bäcks och Källunge.