Rapporter

2017
Slutrapport Smart Grid Gotland etapp 2.
Klicka här för att komma till rapporten

2011
Smart Grid Gotland förstudierapport
Klicka här för att komma till rapporten