Pressmeddelande

Smart Grid Gotland är ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät. I dag
presenterade Sveriges ledande experter på smarta elnät forskningsresultaten på KTH i Stockholm.
Projektet ger svar på hur det är möjligt att integrera mer förnyelsebar energi i elnätet samt hur
både konsumenter och miljö vinner på en mer aktiv elkonsumtion.
Läs pressmeddelandet här. (2017)

Energimyndigheten beviljar 15 miljoner till Smart Grid Gotland
Läs pressmeddelandet här. (2014)

Smart Grid Gotland-projektet och GEAB installerar solcellsanläggning
Läs pressmeddelandet här. (2013)