Powel

Powel AS, med huvudkontor i Trondheim, Norge, erbjuder affärskritiska mjukvaror och tillhörande tjänster särskilt utformade för att hjälpa energiaktörer inom privat och offentlig sektor att utveckla sina processer och tjänster. Företaget är ledande på marknaden för hantering av smarta elmätare, underhåll, elproduktionsplanering och hantering av lösningar för vattenkraft. Powel har kontor Norge, Sverige, Danmark, Schweiz, Turkiet och Polen. Företaget grundades 1996, är privatägt och har fler än 300 anställda, varav drygt 50 i Sverige.

Powel bidrar i projektet Smart Grid Gotland med sin kompetens och erfarenhet kring hantering av mätvärden och händelser från smarta elmätare. Till projektet levererar också Powel både ny och beprövad funktionalitet ur sin Meteringportfölj för att med hög prestanda och automatik hantera stora volymer mätvärden och händelser. En del av målsättningen med projektet är att öka elkundernas medvetenhet och engagemang. Powel kommer här att bidra och möjliggöra för kunderna att i så gott som realtid ta del av insamlad elförbrukning i 15 minutersvärden samt relevanta händelser från elmätarna.