Echelon utsedd till Preferred Supplier

Smart Grid Gotland utser Echelon Corporation som Preferred Supplier. Silicon Valley-baserade Echelon är en av världens ledande leverantörer av nätverkslösningar för energistyrning och kommer i Smart Grid Gotland-projektet att bistå med sin kompetens och sina produkter inom delprojekt Smarta mätare. Med hjälp av Echelons så kallade Control Nodes, intelligenta sensorer/mätare baserade på Open Smart Grid Protocol och NES systemprogramvara kommer det vara möjligt att samla in värdefull elkvalitetsinformation från lågspänningsnätet. Informationsinsamlingen kommer göra det möjligt att övervaka avbrott i lågspänningsnätet på ett helt nytt sätt och upptäcka nätförluster och andra ”hälsoproblem” i nätet. (2014-02-06)