Energimyndigheten beviljar 15 miljoner till Smart Grid Gotland

Energimyndigheten har beviljat finansiering till etapp 2 av utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland. Stödet uppgår till 15 miljoner kronor vilket motsvarar 45 % av den totala projektbudgeten.
I etapp 2 av Smart Grid Gotland avser projektet att bygga om en del av ett existerande landsbygdsnät på Gotland till ett så kallat självläkande nät. Läs hela pressmeddelandet här. (2014-01-15)