Smart Grid Gotland och GEAB installerar solcellsanläggning på Gotland
Smart Grid Gotland och GEAB installerar solcellsanläggning på Gotland
Den 11:e oktober är det dags för slutbesiktning av Smart Grid Gotlands solcellsinstallation. Anläggningen består av tre enfasinstallationer om vardera 3,2 kW och en trefasinstallation om 2*22,5 kW.

Anläggningen som är den första fysiska installationen i projektet är placerad strax öster om Visby och kommer att anslutas till en av ledningarna som matas från fördelningsstationen Källunge. Syftet med installationen är dels att undersöka och verifiera hur anläggningen påverkar elkvaliten i landsbygdsnätet men också hur anläggningen påverkar de smarta mätarnas metoder att identifiera olika tillstånd i nätet. Utöver detta kommer även de smarta mätarnas möjlighet att identifiera elkvalitetsproblem orsakade av solcellsanläggningen att undersökas. Läs mer om solcellsinstallationen här. (2013-10-11)

Klicka här för att komma till pressmeddelandet