SGG på Almedalen 2013
Under Almedalsveckan genomförde Gotlands Energi (GEAB) och delprojektet Smart Kund Gotland (marknadstestet) ett gemensamt evenemang där representanter från GEAB och projektet berättade om de tekniska kundlösningarna som kommer att möjliggöra ett smart elnät på Gotland. De 1200 som har anmält sig till testpiloter för marknadstestet var speciellt inbjudna och de, samt övriga besökare ställde frågor till GEAB och projektet.

Evenemanget besöktes av cirka 220 personer och på plats för att svara på frågor fanns Jenny Larsson från GEAB, Christina Svalstedt och Johan Söderbom från projektet och Vattenfall samt Lars Ejeklint, energirådgivare på Vattenfall. (2013-09-04)