SGG på Almedalen 2014
Torsdagen den 2/7 ägde Smart Grid Gotlands seminarium ”Hur utvecklar vi elnätet för ett hållbart samhälle?” rum i Vattenfalls Energihus. Seminariet bestod av en kort presentation av projektet som sedan följdes av en paneldebatt där utmaningar inom de tre områdena kund, teknik och regelverket diskuterades. Jenny Larsson var presentatör och moderator och i panelen satt Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution, Johan Söderström, VD ABB Sverige, Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen, Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät, Andreas Wickman, Gotlands vindelproducenter och Christina Svalstedt, projektledare Smart Kund Gotland.

I samband med SGG-seminariet och Vattenfalls övriga seminarier presenterades projektet genom en Smart Kund Gotland-utställning där tre typiska kundfamiljer visades upp; smarta teknik familjen, smarta spara familjen och smarta miljöfamiljen. Utöver detta hade också delprojekt Smart Kund Gotland ett kundevent där befintliga kunder bjöds in för att diskutera testet så här långt.