Smart Kund Gotland avslutat

Testet har med sina 270 deltagare pågått sedan december 2013. Alla deltagare erbjuds nu möjlighet att fortsätta styrningen på samma sätt som tidigare men nu i GEAB:s regi.