Källungestationen spänningssatt

Den nya ”smarta” Källungestationen är nu äntligen spänningssatt!
Onsdagen den 28:e oktober kopplades Källungestationen ihop med det nya 10kV-ställverket och första milstolpen mot det smarta elnätet har nåtts.

I andra sammanhang skulle kanske detta inte skapa sensationsrubriker men i Smart Grid Gotland-projektet är detta starten för själva byggandet av det smarta elnätet. Många av byggstenarna som till exempel smarta mätare och det operativa SCADA-systemet i Smart Grid Control Center har varit på plats
sedan tidigare men nu kan vi på riktigt börja att sätta ihop de sista pusselbitarna för att realisera det smarta, självläkande elnätet. Utöver arbetet med Källungestationen görs även en del aktiviteter i Bäckstationen. Ursprungligen ingick även ombyggnad av Bäcksstationen i Smart Grid Gotland men på grund av förseningar i projektet blev Bäcksstationen tvungen att utgå ur scopet. Det nya operativa
SCADA systemet kommer dock övervaka Bäcksstationen och de linjer mellan Källunge och Bäcks där vi ska testa det smarta landsbydgsnätet.