ETM Mätteknik

Smart Grid Gotland utser ETM Mätteknik som Preferred Supplier. ETM Mätteknik är ett telekommunikationsbolag med verksamheter inom utveckling, tillverkning, support och marknadsföring av produkter och tjänster för mobil datakommunikation. I projektet kommer ETM att bidra med teknik och system som möjliggör både effektiv överföring av data från elmätare och att snabb kunna få larm om strömavbrott hos abonnenterna. Detta innebär att tiden från fel till åtgärd kan minskas och kundnöjdheten ökas. (2014-05-09)