Leveransavtal för etapp 2 undertecknat
I mitten på november undertecknades leveransavtalet för etapp 2 i projektet. Avtalet som hanterar vad som ska ingå i det ombyggda elnätet signerades av ABB, GEAB och Vattenfall. Stående från vänster: Jörgen Söderberg, ABB, och Håkan Gustafsson, Vattenfall. Sittande från vänster: Per Eckemark, ABB, Jenny Larsson, GEAB, och Karl Bergman, Vattenfall.

Etapp 2 av projektet fokuserar på det smarta elnätet och innehåller installation av modern teknik för att åstadkomma det självläkande nätet. Med hjälp av smart övervakning och smarta sensorer och brytare ska nätet kunna delas in i sektioner så att bara de delar som verkligen har ett fel blir bortkopplade. På så vis kommer färre kunder att drabbas vid strömavbrott då de delar av nätet som inte är belagda med ett fel snabbt återinkopplas på nätet. (2014-11-30)