Delprojekt ICT

Alla installationer som ingår i projektet kommer att vara sammankopplade genom ett omfattande information och kommunikationsnätverk. Delprojektet inleds med en specifikationsfas där en IT-säkerhetsstruktur skapas för att identifiera möjliga flaskhalsar och svaga punkter. Därefter startar installationsfasen för att sedan följas av en verifikationsfas som ska säkerställa att allt fungerar som det ska för till exempel övervakning av nätet, åtkomstskydd, underhåll av säkerhetssystem för att nämna några.