ETM

ETM Mätteknik AB är ett svenskt telekommunikationsbolag med verksamheter inom utveckling, tillverkning, support och marknadsföring av produkter och tjänster för mobil datakommunikation (GSM, GPRS och 3G) till system för automatisk mätvärdesinsamling, styrning/övervakning samt mättekniska applikationer.

Till grund för bolagets affärsidé ligger tillväxten inom området M2M (machine to machine) eller IoT (Internet of Things) där ETM antar rollen som produktleverantör och teknisk partner för sina kunder.

ETM har sedan början av 90-talet utvecklat och levererat M2M-lösningar till kunder i stora delar av världen inom framförallt så kallad smart metering. ETMs tjänster och produkter stärker kundernas position på marknaden och kortar deras utvecklingstider samt hjälper dem att ta fram egna lösningar för M2M-marknaden eller att integrera och styra sina befintliga system med GSM/GPRS/3G-teknik.

Med en lång erfarenhet i kombination med ett komplett produktutbud av modem med möjlighet till datainsamling, GSM abonnemang samt ett WEB baserat servosystem (EWO) kan ETM idag erbjuda sina kunder en komplett M2M-lösning som kunderna kan skräddarsy med egna utvecklingsresurser för att passa sin verksamhet.

I projektet kommer ETM att bistå med modem med larm för strömavbrott, så kallad "Last Gasp" samt tillgång till EWO (ETM WEB OFFICE) för hantering och övervakning av dessa larm.